ساختمان مقداد

تاریخ ثبت : پنجشنبه 1393/4/19

 

 

آریاشهر موقعیت
13 تعداد طبقات
تعاونی مسکن مقداد کارفرما
آرتور امید آذری آرشیتکت
 


زمانی که عناصر همگن باشد از تکرار عناصر همگن به وحدت در طرح میرسیم . در این پروژه عنصر واحد در نما انتخاب شکل مربع می باشد که در ابعاد های مختلف خود نمایی میکند و از تکرار این عنصر در سطوح مختلف به هارمونی میرسیم .فرم معماری به صورت رابطی است که تبادل اطلاعات بین بنا  وناظر را به تکامل می رساند.